© Pezibear from Pixabay

Labhair í is mairfidh Sí – conas a chabhródh meon dearfach le forbairt na Gaeilge

Is ceann de na teangacha is ársa sa domhan í an Ghaeilge, téanga a labhraíodh in Éirinn fad is a bhí Éireannaigh ina gcónaí anseo. Is léir gur cuid lárnach  dár bhféiniúlacht mar Éireannaigh í. Tá sé tabhachtach mar sin  í a chaomhniú, a chur chun agus a athbheochaint. Sa bhliain 1602 briseadh cath ar […]

Get unlimited access to Gript

Support Gript and get exclusive content, full archives and an ad-free experience

Share mdi-share-variant mdi-twitter mdi-facebook mdi-whatsapp mdi-telegram mdi-linkedin mdi-email mdi-printer mdi-chevron-left Prev Next mdi-chevron-right Related
Comments are closed

Do you support the Governments plans to put calorie labels on wine bottles?

View Results

Loading ... Loading ...